2021-07-28 06:50:18 Find the results of "

tilting

" for you

Nghĩa của từ Tilting - Từ điển Anh - Việt - tratu.soha.vn

converter tilting sự làm nghiêng lò thổi tilting baseboard tấm đáy nghiêng tilting box ống lót nghiêng (máy bơm) tilting deformation biến dạng nghiêng tilting dozer máy ủi làm nghiêng tilting furnace lò ...

Tilting là gì, Nghĩa của từ Tilting | Từ điển Anh - Việt - Rung ...

Tilting là gì: Danh từ: sự nghiêng đi, sự đấu thương (trên ngựa, trên thuyền), (kỹ thuật) sự rèn bằng búa đòn, độ nghêng, nghiêng, nghiêng dốc,

Tilting at Wildmills Gallery – Fine Art Since 1971

Welcome to Tilting at Windmills Gallery, Manchester Vermont.

tilting – Wiktionary tiếng Việt

tilting /ˈtɪɫ.tiɳ/ ... Sự đấu (trên ngựa, trên thuyền). ( ) Sự rèn bằng đòn.

TILTING | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge

Ý nghĩa của tilting trong tiếng Anh. ... Slanting, sloping, leaning, tilting.

Nghĩa của từ Tilting - Từ điển Anh - Anh - tratu.soha.vn

The process by which blister steel is rendered ductile by being forged with a tilt hammer. ... http://tratu.soha.vn/dict/en_en/Tilting

Tilting train - Wikipedia

A Japanese KiHa 283 series tilting DMU, which can tilt up to 8° (6° in normal operation)

Home - Tilting Point

At Tilting Point we POWER UP your game, growing it to success. We will help you scale your game using our deep marketing and product expertise, cutting-edge technology and user acquisition war chest.

Tilting - definition of tilting by The Free Dictionary

Definition, Synonyms, Translations of tilting by The Free Dictionary

Tilting là gì, Nghĩa của từ Tilting | Từ điển Anh - Anh - Rung ...

Tilting là gì: the process by which blister steel is rendered ductile by being forged with a tilt hammer.